Klassenlehrerin/ Razredna učiteljica: VD OSRin Anna Srienc
Teamlehrerin/Timska učiteljica: VOL Klaudia Slamanig
Lehrerin/ Učiteljica: vL Andrea Trap

Die 2. Klasse besuchen in diesem Schuljahr insgesamt 15 Kinder (8 Mädchen und 7 Buben).

11 Kinder sind zum zweisprachigen Unterricht angemeldet. Od 15 otrok je 11 otrok prijavljenih k dvojezičnemu pouku.

Ein wichtiger Schwerpunkt in diesem Schuljahr ist das Lesen, die gesunde, bewegte Schule sowie das Kunstprojekt „Lebenskunst Altern-Begegnung der Generationen“.
Das gelebte und respektvolle Miteinander und das soziale Lernen stellen wesentliche Säulen unserer Klassengemeinschaft dar.
V našem razredu gradimo temelje za veselo učenje. Skušamo ustvarjati prijetno vzdušje.

Posebno težišče v letošnjem šolskem letu je branje. Naš cilj je, da bi otrokom postalo branje vsakdanja navada.
Socialno učenje je podlaga za dobro razredno skupnost.