Klassenlehrerin/ Razredna učiteljica: vL Viktoria Mitsche
Teamlehrerin/Timska učiteljica: VOL Klaudia Slamanig
Lehrerin/ Učiteljica: vL Andrea Trap

Die 2. Klasse besuchen in diesem Schuljahr insgesamt 14 Kinder (5 Mädchen und 9 Buben).
12 Kinder sind zum zweisprachigen Unterricht angemeldet. Od 14 otrok je 12 otrok prijavljenih k dvojezičnemu pouku.

Ein wichtiger Schwerpunkt in diesem Schuljahr ist das sinnerfassende Lesen.
Auch heuer legen wir großen Wert auf ein gelebtes und respektvolles Miteinander. Das WIR-Gefühl stellt eine wesentliche Säule unserer Klassengemeinschaft dar.

V našem razredu gradimo temelje za veselo učenje. Skušamo ustvarjati prijetno vzdušje.
Posebno težišče v letošnjem šolskem letu je branje. Naš cilj je, da bi otrokom postalo branje vsakdanja navada.

Socialno učenje je podlaga za dobro razredno skupnost.